Авалон ООД

ФИРМА АВАЛОН ООД Е РЕГИСТРИРАНА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА В РЕДИЦА НАПРАВЛЕНИЯ ОТ СФЕРАТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Основана през 2003 г., днес фирма “Авалон” заема водеща позиция на пазара на информационни технологии в региона на градовете Лясковец, Горна Оряховица, и Велико Търново. Като доставчик на комплексни решения – хардуер, софтуер, комуникации, и поддръжка. Високото качество и надеждност на предлаганите продукти даде възможност да се въведе дву или тригодишна гаранция за предлаганите от фирмата асемблирани системи.

Фирмата разполага с екип от изключително добре подготвени специалисти работили повече от петнадесет години в бранша. Това, както и изключителната коректност на Вас клиентите, позволява вече повече от десет години фирма “Авалон” да реализира ръст в продажбите си. Над 80% от продажбите и услугите на фирма “Авалон” са насочени към корпоративни потребители, а останалите се реализират чрез soho пазара. Преобладаващата част от търговията на фирма “Авалон” с крайни клиенти е в сектора на частния бизнес. Там изискванията към доставчика, неговите продукти и услуги са изключително високи. Голяма част от енергията на фирмата е пряко насочена към т.нар. “project business”.

Фирма “Авалон” е българска фирма и като субект от сферата на информационната индустрия в региона, развива услуги отговарящи на изискванията на клиентите си относно качество, професионализъм и компетентност. Основа на дейността на фирмата и на успеха и, е защитата на интересите на клиентите си.

Качеството на работата е всеобщо задължение във фирма “Авалон”, от което се определя и отговорността на всеки един от нейните служители.