Декларация за поверителност и обща политика

Асоциацията на производителите отглеждащи домашни птици в България, която е част от Европейския съюз, обработва лична информация в съответствие с настоящата декларация за поверителност.
За допълнителна информация, въпроси или коментари относно нашата политика за поверителност, моля, свържете се с Даниел Божанков, председател, тел. +359882 020 502, e-mail: ipfarming.bg@gmail.com

Цели на обработването
AIPbulgaria събира и обработва лични данни за административни цели и управление на своите бази данни, договори, контакти и последващи действия, и за изпращането на персонализирана информация.

Правна основа за обработката
Личните данни се обработват въз основа на член 6.1. (а) съгласие или (б), необходимо за прилагане на споразумение от Общия закон за защита на данните.
Доколкото обработката на лични данни се извършва въз основа на член 6.1. а) (съгласие), всеки субект на данни винаги има право да оттегли даденото съгласие.

Прехвърляне към трети страни
Ако се изисква за постигане на поставените цели, личните данни ще бъдат споделяни с асоциации-членки в рамките на Европейското икономическо пространство, които са пряко или косвено свързани с AIPbulgaria или с друг партньор на AIPbulgaria

AIPbulgaria гарантира, че тези получатели ще предприемат необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Период на задържане/ срок на съхранение
Личните данни, обработвани за информация и управление на данни, ще се съхраняват за времето, необходимо за удовлетворяване на законовите и/или договорни изисквания (например по отношение на счетоводството, наред с други).

Право на проверка, подобрение, заличаване, ограничаване, възражение и прехвърляемост на лични данни
Субектът на данните има право по всяко време да проверява своите лични данни и да може да ги подобри, ако са неверни или непълни, да му бъдат премахнати, да ограничи обработката си и да възрази срещу обработката на личните им данни въз основа на член 6.1 е), включително профилиране въз основа на посочените разпоредби.

Освен това всеки субект на данните има право да получи копие (в структурирана, стандартна и механично четима форма) на своите лични данни или да бъдат предадени посочените лични данни на друга компания.

За да упражни гореспоменатите права, от субекта на данните се изисква:

Да коригира настройките на неговия онлайн акаунт, ако има такъв; и/или
Изпратете имейл на следния адрес: ipfarming.bg@gmail.com            
Директен маркетинг
Всеки субект на данни има право да възрази безплатно срещу всяка обработка на личните му данни, насочена към директен маркетинг, ако има такъв.

Жалба
Клиентът има право да подаде жалба до българската Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg).