ЧЗВ

Често Задавани въпроси

Защо ми е необходимо членство?

За да стане част от обществото на птицевъдите и да получите пълен достъп до информацията и механизмите, които предлага сайта.

Какво получавам срещу членството ми в асоциацията?

Чрез членството си получавате достъп до общност от птицевъди, които обменят информация помежду си, помагат си и се възползват от база данни с информация, юридически услуги, консултантски услуги.

Защо е важно да съм част от Асоциацията?

След като станете част от Асоциацията на промишленото птицевъдство вие може да разчитате на помощ при проблеми, кризи или друг вид трудности. Асоциацията ще реагира по най-бързия начин като ви представлява и ви защитава интересите.

Какви икономически изгоди ще получа ако стана член на Асоциацията?

Като голяма общност от фирми АПП може да преговаря за по добри цени и условия на всякакви видове суровини и материали според интересите на своите членове. Ще се извършва проучване и ще се търсят общи пазари в България и ЕС за група фирми от общността.

Какви възможности ви дава членство в АПП

  • Да участвате при изготвянето на предложения за законодателни промени.
  • Да станете част от фирмени, секторни, национални и международни бизнес мрежи, вкл. за изпълнение на проекти и за осъществяване на бизнес партньорства.
  • За да получите специализирана експертна помощ при първи стъпки за започване на бизнес и последващото му развитие или при друг вид трудности.
  • За да получите помощ при анализи и проучвания, с цел по-добро планиране на стопанската си дейност, вкл. макроикономически и секторни анализи, проучване на чужди пазари и пазарен достъп, маркетингови проучвания на българския и чужди пазари и др.;
  • Да получавате регулярна и извънредна информация за промени в законодателството, състоянието и перспективите пред българския и чужди пазари, търговска и производствена статистика, добри практики в сферата на стопанското управление, управлението на човешките ресурси, финансите, екологичните изисквания, биосигурност и др.

КАК МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Можете да прегледата въпросите които най-често ни задават. Ако не намерите отговор на Вашия въпрос, можете да се свържете с нас и да го зададете.


Контакт