За нас

Асоциацията на промишленото птицевъдство – гласа на птицевъдния сектор в България (АПП) е неправителствена организация с основна цел да обедини микро, малки, средни и големи предприятия от бранша и да ги стимулира да се кооперират и да си помагат, с цел повишаване на конкурентоспособността, икономически растеж и взаимопомощ при покупка на суровини и продажба да на продукция.
 
   ВИЗИЯ                
                                                                  
Постигане на свободно, справедливо и съпричастно общество, което да си помага, да се развива и да представя българското птиче месо и яйца на високо технологично и безопасно ниво както на българския така и на външния пазар.
 
   МИСИЯ
 
Пилешкото месо и яйцата са най-предпочитаните животински продукти на българския пазара и ролята на “Асоциацията на промишленото птицевъдство” е да подсигури, че ще стигнат до крайния потребител с най-високо качество.
Успехът на този сектор се определя от знание и отдаденост към няколко основни цели:

  • Да се увери, че предоставяните, на българския и европейски потребител, пилешко месо и яйца са здравословни, качествени, безопасни и на достъпни цени.
  • Да защитава и отстоява икономическите интереси на птицевъдите и да помага за разрешаването на проблемите им.
  • Да подпомага развитието на птицевъдството за увеличаване на капацитета, за подобряване на качеството и за повишаване на икономическия ефект на произведената птицевъдна продукция и за бъдещото развитие на сектора.
  • Да представлява своите членове пред държавната администрация, като защитава интересите им и отправя предложения за решаването на проблеми.
  • Да изгражда връзки и комуникация чрез партньорски организации в България и Европейския съюз, с цел повишаване на информираността и знанията.

 
Асоциацията на промишленото птицевъдство е гласът на птицевъдния сектор и е надежден, отворен и отговорен партньор за всички заинтересовани страни в сектора на птичето месо и яйца, както и към медиите и институциите.

Гласът на птицевъдния сектор


Информация

Как можем да Ви помогнем?

Можете да се свържете с нас за да Ви окажем съдействие.


контакт

Ако имате нужда от помощ да стартирате собствен бизнес в птицевъдния сектор, моля свържете се с нас.


Контакт