Птицевъдите понасят огромни загуби, в следствие на „ Ковид“ кризата. Сектора е забравен от Държавата. Бранша е в готовност за протестни действия! – Пресконференция в БТА

Птицевъдството е най-развития сектор на животновъдството в България с най-голям принос към брутния вътрешен продукт и бюджета на страната. В следствие на пандемия от Sars-Cov 19, сектор птицевъдство е в безпрецедентно затруднение. Всички суровини и услуги, които формират себестойността на птицевъдните продукти, поскъпнаха неимоверно. Пазарните цени на яйца и пилешко месо не покриват тяхната себестойност. Загубите на бранша за 2021г. надхвърлят 80 млн.лв. Птицевъдството не получи подкрепа по ковид мерките до момента. Производителите покриват загубите със собствени средства и кредити, което не може да продължава вечно.

Браншовите организации в сектора са обединени в исканията за спешна намеса на Държавата, за да се спаси птицевъдството.