Отлагат срока за регистрация на кладенци с 2 години

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите гласуваха днес на първо четене народните представители по време на седмичния парламентарен контрол. Едно от предложенията в Законопроекта  е крайният срок за регистрация на водовземни съоръжения да бъде удължен с още две години или до 28 ноември 2022 г. Депутатите приеха на първо четене законопроекта с 83 гласа „за“ и 7 гласа „против“. След 3 дни народните представители ще гласуват на второ четене Законопроекта за измемение и допълнение на ЗВ.

Една от причините за продължаване на срока за регистрация е епидемиологичната обстановка в страната и идеята да бъде избегнато струпването на много хора на едно място, докато се регистрират кладенци и сондажи.

Регистрацията на водовземни съоражения за лични цели не подлежи на никакви такси, а собствениците имат право на до 10 куб.м. вода на ден безвъзмездно за лично ползване. Що се отнася до водовземните съоръжения за стопански цели, Законопроектът предвижда на тях да бъдат поставени водомери, които да отчитат точното потребление на вода, която ще се заплаща според тарифата.