Ескейп груп ООД

Ерхан Идиризов, Танер Алиев, Иво Боянов

Член на управителния съвет