ЕКО Инвест – 2008

Павел Лазаров

Член на управителния съвет