Увеличава не капацитета при Бройлерите.

Корпоративен данък
Увеличаване капацитета при Бройлерите