Нови над 8 млрд. EUR за агро сектора. Европа печата пари покрай Covid19

нови над 8 млрд. eur за агро сектора. европа печата пари покрай covid19 1

Европейския парламент и Съветът на министрите постигнаха предварителна сделка относно нов COVID19 пакет за възстановяване на фермерите, производители на храни и селските райони, който трябва да повиши тяхната устойчивост в условията на пандемията от Covid19. Политическото споразумение все още трябва да бъде официално одобрено както от Парламента, така и от Съвета.

Преговарящите се съгласиха да заредят всички средства, предоставени на разположение на селските общности, от инструмента за възстановяване на ЕС до 2021 и 2022 г. Комисията предложи да освободи финансирането между 2022 и 2024. Около 30% от помощта от 8,07 милиарда евро ще бъде налична през 2021 г. а останалите 70% ще бъдат освободени през 2022 г., се казва в договорения текст.
 
Евродепутатите успяха да осигурят най-малко 37% от средствата за възстановяване за биологични фермери, за дейности, свързани с околната среда и климата и за хуманно отношение към животните. Най-малко 55% от фонда ще подпомага стартирането на млади фермери и инвестициите във фермите, които допринасят за устойчиво и цифрово земеделие. Делът на средствата за възстановяване, които страните от ЕС ще изразходват за екологично полезни практики, не трябва да бъде по-нисък от процента на пакета за развитие на селските райони на ЕС, който понастоящем харчат за тази цел.
 
ЕС ще финансира до 100% от допустимите мерки от допълнителните средства, предоставени от ЕС от следващо поколение. Държавите от ЕС няма да трябва да внасят допълнителни пари от националните си бюджети.

Преговарящите се съгласиха, че инвестициите, направени от фермери и преработватели на храни, които допринасят за устойчиво и икономическо възстановяване, могат да бъдат подпомогнати до ниво от 75% от направените разходи. 
 
Текстът за инструмента за възстановяване на ЕС от следващо поколение ще бъде включен в преходния регламент на ОСП. След това договорените преходни правила за ОСП ще трябва да бъдат одобрени от Парламента и Съвета, преди да влязат в сила на 1 януари 2021 г.
 
Инструментът за възстановяване на ЕС трябва да бъде съгласуван от Съвета и понастоящем се преговаря в рамките на пакета за МФР и собствени ресурси.