Отпускат допълнителен финансов ресурс по схемата за хуманно отношение към птиците и свинете

❗Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри още 6,330 млн. лв. за 2020 г. по схемите за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”.

✅С отпускането на допълнителните средства ще бъдат подпомогнати всички земеделски стопани, които са заявили помощта през 2020 г.

🐓Допълнителният финансов ресурс по схемата за хуманно отношение към птиците е в размер на 2,770 млн. лв., като бюджетът се увеличава от 34 560 000 лв. на 37 330 000 лв.

🐖Одобрените допълнителни средства за хуманно отношение към свинете са 3,560 млн. лв. Така ресурсът по схемата нараства от от 15 000 000 лв. на 18 560 000 лв.

🐖🐖Държавната помощ за хуманно отношение към свине се предоставя за свине – майки и/или отгледани и реализирани угоени прасета при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата. Средствата покриват част от направените разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към свинете, поети за най-малко 5 години.

🐓🐓Подпомагането за хуманно отношение към птиците се предоставя за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволно поети ангажименти за период най-малко 5 години.

✅Допустими за подпомагане са следните видове и категории птици:

🐔кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица);

🦆🦃🐓родители от всички видове (от 18- та до 60-та седмица);

🐔🦃🦆бройлери; пуйки; гъски и патици (до 12-та седмица) .Вашият коментар