В новата ОСП финансирането ще е до 70%, ако фермите са сдружени