Птицевъди и свиневъди разочеровани, че няма да получат подпомагане след актуализацията на бюджета

Птицевъди и свиневъди са разочеровани, че няма да получат подпомагане след актуализацията на бюджета. Припомняме, че общо 48 млн. лева се предвиждат да бъдат насочени в животновъдството – 42 млн. лева за едър и дребен рогат добитък и 6 млн. лева за сектор пчеларство. Надяваме се, че ще има преразглеждане на този бюджет и все пак ще бъдем включени към секторите за подпомагане.
 
Коментар направи Даниел Божансков – председател на Асоциацията на промишленото птицевъдство.
Агро ТВ