Протеста се отлага. Сектор птицевтдство е включен в списъка на уязвимите сектори и ще бъде компенсиран при актуализация на бюджета.