Министър Бозуков: Работим по пренотифициране на държавната помощ за хуманно отношение към птиците

Работим по пренотифициране на
държавната помощ за хуманно отношение към птиците за нов 5 годишен
период след 2022 г. Това каза министърът на земеделието, храните и
горите проф. д-р Христо Бозуков по време на среща с представители на
Асоциацията на промишленото птицевъдство. Той уточни, че това  ще бъде
възможно веднага след приемане на законодателство на ниво ЕС.
Продължаването на схемата е по искане на бранша, поради  влошената в
световен мащаб обстановка.

„По Ваше искане са променени и
указанията по схемата за държавна помощ за реализиране на доброволно
поети ангажименти за хуманно отношение към птици. По този начин ще бъде
признавано клане на птици в кланици в трети страни и такива от ЕС“,
отбеляза министър Бозуков.

Във връзка с подпомагане изхранването на
животните за производствени цели, земеделският министър посочи, че ще
бъде изпратено писмо до ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“.
Целта е да бъдат проучени възможностите за отпускане на пшеница и
царевица за производителите-животновъди. Браншовиците настояват за
възможност, чрез която да заплащат зърното по цени на жътва към този
момент. Според тях, количествата могат да се предлагат на търгове през
Софийска стокова борса чрез критерии за допустимост на кандидатите.

Друго тяхно искане е сектор индустриално
птицевъдство да бъде включен по код на икономическа дейност във всички
нотифицирани мерки до момента за предотвратяването на икономическите
загуби от корона кризата, както и в мерките за възстановяване в новия
програмен период 2021-2027 г.

Министър Бозуков посочи, че
птицевъдството бе допустимо по мярка Ковид-2 от Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г., като подпомагането се предоставяше на
зает в производството – за направени разходи за дезинфекция и предпазни
облекла във връзка с пандемията.

Предложение на бранша е и да бъдат
отпуснати безлихвени кредити за оборотни средства или за фуражи, които
да бъдат предоставени от Държавен фонд „Земеделие“, Българска банка за
развитие или друга финансова институция. Професор Бозуков обясни, че
Министерството на икономиката вече е промотирало нова Гаранционна схема,
която дава възможност за отпускане на необезпечени заеми за оборотно
финансиране на малки и средни фирми в размер до 70% от приходите им през
2019 или 2020 г.

„Опитваме се с всички възможности и
инструменти да бъдем максимално полезни в момента. Работата ни
продължава, ще оставим препоръки и към следващия редовен кабинет, защото
пътят за подпомагане на бранша е политическа воля и политическа
подкрепа“, каза още той.

Публикувано от “Министерство на земеделието, храните и горите”