Какви са перспективите пред птицевъдството през втората половина на 2022г. : Силно търсене и големи оперативни предизвикателства

Прогнозите на световната птицевъдна индустрия за второто полугодие на 2022г. са оптимистични,
въпреки значителния натиск върху разходите и други оперативни предизвикателства.

   Търсенето е голямо, като повечето държави са отворени след приемането на стратегии за „живот с Covid“.
Това повишава търсенето на птиче месо, докато глобалният натиск върху покупателната способност и
високите цени на храните също водят потребителите към месния протеин с най-ниска цена: птиче месо.

   Най-голямото предизвикателство за индустрията е от оперативната сфера. Цените на фуражите и енергията са по-високи,
отколкото са били от много години и се очаква да останат високи през 2023 г. В допълнение към продължаващите въздействия на Covid-19,
индустрията в момента е изправена пред един от най-напрегнатите сезони на птичи грип в историята.
Кризата в Украйна пряко засяга глобалните цени на фуражите, енергията и торовете,
като допълнително затруднява дейността на индустрията през второто полугодие на 2022 г.

   Една последица от този предизвикателен контекст е, че предлагането ще бъде ограничено.
Средните и малките производители намаляват мащаба си в отговор на по-високите изисквания за оборотен капитал и рискове.
Новите инвестиционни проекти бяха отложени поради нарастването на инвестиционните разходи, с високите цени на стоманата,
нарастващите лихвени проценти, високите логистични разходи и ограниченото предлагане на работна ръка.
Предлагането на генетика се е свило, вследствие свързаното с Covid-19 понижаване на скалата.
В Азия африканската чума по свинете (АЧС) също оказва голямо влияние върху местните доставки на месо,
като Тайланд и Филипините са особено засегнати и са изправени пред ограничени местни доставка на месо.

   В този предизвикателен пазарен контекст разликите между печелившите и губещите ще бъдат значителни.
Компании със силна пазарна мощ, силна биосигурност и силни операции – с висока ефективност и солидни обществени поръчки- вероятно ще изпреварят пазара.
Очаква се търговците да се възползват, тъй като обемите на глобалната търговия ще нараснат, като водещите държави и
компании, които не са изправени пред ограниченията за птичия грип, също ще се възползват.

Източник: Euromeatnews

   Птиче месо

   При птичето месо цената на бройлерите в  ЕС отбеляза силен скок с 13% запет седмициот края на февруари до началото на април.
От април насам тя се изравни с 38% надсредната стойност за периода 2017-2021г.
   Секторът е изправен пред епидемия от птичи грип с “Исторически мащаби”. Въпреки товавъздеййствието му върху производството на месое различно в различните страни и варира от умерено до силно.
   Високите производствени разходи също  ограничават производството, както и нарастващата загриженост заоколната среда и нормативната уредба.
   Търговията с птиче месо с Обединеното кралство се възстановява на нивата отпреди Brexit. Очаквасе износът от ЕС за  Обединеното кралствода се увеличи с 20% през 2022г., като достигне ниво от 6% над средното за периода 2016-2019 г.
   Вносът на птиче месо от Обединеното кралство в ЕС може да се увеличи с 25% през 2022 г.,въпреки, че все още ще  бъде с 3% под средната стойност за периода 2016-2019г.
   Заради птичия грип износът от ЕС е ограничен поради забрани в редица държави. Износът на птиче месо от ЕС ще се увеличи, но само с 0,9%.
   Възстановяването на ХоРеКа сектора в ЕС вероятно ще продължи да стимулира вноса на птиче месо. Като цяло вносът на птиче месо в ЕС се очаква да нарасне с 16,5% през 2022г., въпреки, че това все още ще бъде с 4% по-малко от средната стойност за периода 2016-2019г.

Източник Fleischwirtschaft.com