Until 2023, they will give 100 million levs for a discount on gas oil

България ще продължи да прилага държавната помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” до 2023 г., като годишният бюджет по схемата ще бъде увеличен от 84 млн. лв. на 100 млн. лв, съобщават от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Средствата ще бъдат разпределяни ежегодно на земеделските стопани, кандидатстващи по помощта.

След изменение на европейския регламент и удължаване периода на действието му,  държавите-членки на ЕС имаха възможност да заявят продължаване на прилагане на схемите, нотифицирани на базата му. С промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, обнародван в Държавен вестник на 04 декември 2020 г., МЗХГ предприе действия за удължаване срока на прилагане на държавната помощ.

Промените са нотифицирани от Европейската комисия. Условията за прилагане на схемата остават непроменени. Заявленията за получаване на държавна помощ ще се подават заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната година. От тази кампания отпадна и задължението за представяне на удостоверение за липса на задължения, като за това се прави служебна проверка. Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане, се определя на базата на методика с разходни норми. След приема на документи Националната агенция за приходите извършва проверки на фактурите

Източник agrozona.bg
Юлияна СтоичковаLeave a Reply