Пресконференция в БТА София: Запознаване на обществото с кризисната ситуация в птицевъдния сектор и предложения на Асоциацията как да се избегнат предстоящи фалити.

Участници: Даниел Божанков- председател на управителния съвет на АПП, Танер Алиев – член на управителния съвет на АПП, Иван Вълканов- член на АПП

Директна връзка към пресконференцията:

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_f1n9yjn9

https://www.youtube.com/watch?v=4i1zlkY82HA